Een reiniging: Mijn lichaam snakt ernaar in het voorjaar. Met een reiniging ontdoen we ons van afvalstoffen die een product zijn van invloeden van buitenaf en van afvalstoffen die we zelf produceren als rest van het spijsverteringsproces. 

Waarom reinigen?

“Dat deden we vroeger toch ook niet? ” hoor ik al zeggen. Klopt dat we dat niet deden, omdat het minder nodig was. De chemische druk van buitenaf was veel minder. Je had alleen te maken met je eigen afvalstoffen die je produceerde als rest van het spijsverteringsproces. Je zelfreinigend vermogen kon deze stoffen prima naar buiten werken.

In het heden echter hebben we te maken met meer belastende chemische stoffen, pesticiden, microplastics, resten van chemische medicijnen en ultrabewerkte voeding. Het lichaam heeft meer te verduren en redt het ontgiftingsproces niet meer op eigen kracht.

De afvalstoffen kunnen daardoor gaan stapelen in het bindweefsel. Door heel het lichaam is een netwerk van fijnmazig bindweefsel te vinden dat een belangrijke rol speelt in de communicatie. Dit netwerk wordt ook wel het Basis Bio Regulatie Systeem genoemd (afgekort: BBRS). In de natuurgeneeskunde, waaronder acupunctuur, was het bestaan van dit netwerk al bekend. Redelijk recent heeft er wetenschappelijk onderzoek plaatsgevonden, waaruit blijkt dat dit systeem een onmisbare rol vervult en zelfs kan worden gezien als een apart orgaan. Als dit systeem vervuild raakt, dan wordt de communicatiefunctie in het lichaam verstoord.

Verstoring communicatiefunctie in fases

De communicatie functie is belangrijk omdat cellen in het lichaam op die manier weten wat ze moeten doen, waar ze heen moeten als er een indringer is en wanneer ze opgeruimd moeten worden. Door chemische belasting raakt deze communicatiefunctie in stappen verstoord, van minst erg tot zeer schadelijk. Deze stappen noem je de fases van Reckeweg: fases die wij in de homotoxicologie (menselijke ontgiftingsleer) nog steeds gebruiken.

De eerste drie stappen vallen onder de humorale fase. In de humorale fase is de vervuiling nog omkeerbaar. In stap één van de humorale fase, zitten de afvalstoffen in lichaamsvocht, zoals zweet, urine, ontlasting en talg. De stoffen kunnen in deze stap nog goed worden uitgescheiden door het lichaam.

In de stap krijgt het lichaam een reactie op de afvalstoffen in de vorm van ontstekingen of griep. In deze fase wordt vindt er ook uitscheiding plaats, maar moet het lichaam harder werken door middel van een reactie.

In de derde stap is er al meer aan de hand: Het lichaam gaat afvalstoffen opslaan, wat zich uit in verzuring en verzadiging van de opslagcapaciteit.

Stap vier, vijf en zes vallen onder de cellulaire fase. Dan dringen de afvalstoffen de cel in met ziekte tot gevolg. Deze stappen zijn moeilijk omkeerbaar. In stap vier kan zich dat uiten in aderverkalking of beginnende leverziekte. Ook kunnen psychiatrische aandoeningen ontstaan. Cellen worden aangetast. In stap zes kunnen de gifstoffen zelfs leiden tot celwoekering met kanker tot gevolg.

Het is geen overbodige luxe dus om je BBRS schoon te houden, wil je ziekte voorkomen. Preventief reinigen is belangrijk om te voorkomen dat gifstoffen de kans krijgen het lichaam verder te brengen in een volgende Reckewegstadium, maar ook kan een reiniging helpen weer een stadium lager op de ladder terecht te komen of ervoor te zorgen dat een ziekte in een bepaald stadium blijft.

Het bijzondere aan dit verhaal is dat niet alleen gifstoffen leiden tot de volgende stadia in Reckeweg, maar dat ook emoties kunnen zorgen voor een verstoorde communicatiefunctie in het bindweefsel. Emoties, zoals angst en verdriet, kunnen zich vastzetten in het systeem, waardoor communicatie niet goed meer kan plaatsvinden. Zowel mensen en dieren zijn een geheel dat niet alleen bestaat uit een hoopje cellen. en het energielichaam kan bijvoorbeeld vervuild raken door die emoties of door energie van anderen. Een blokkade in de energetische laag kan weer zorgen voor een blokkade in het BBRS.

Hebben dieren ook een reiniging nodig?

Niet alleen is het goed voor mensen om af en toe te reinigen, maar ook voor dieren. Je ziet waarschijnlijk je hond of kat in het voorjaar meer groen, sappig gras eten. Dat is voor hen een natuurlijke manier om te reinigen. Het chlorofyl in het jonge gras helpt afvalstoffen af te voeren. Soms is er meer nodig, zoals bijvoorbeeld een reinigingskuur. 

Het is niet de bedoeling zomaar een reiniging in te zetten bij jou of jouw dier. Het hangt van de conditie, eventuele aanwezige ziekten, levensstijl af en gebruik van medicatie welke reiniging voor jou of jouw dier geschikt is. Als een dier ouder is en nog nooit een reiniging heeft gehad of al heel lang aan de reguliere medicatie zit, dan moet de reiniging heel voorzichtig plaatsvinden, omdat anders te veel gifstoffen in één keer loskomen in het systeem.

Ik ben van mening dat een reiniging extra effectief is, als je de reiniging ook doortrekt naar de emotionele en energetische laag. Zo wordt niet alleen het fysieke lichaam gereinigd, maar worden ook oude negatieve emoties verwijderd uit het systeem. Door het reinigen van de derde laag: De energetische laag, vinden ook de laatste resten van oude emoties of energieën van anderen zich een weg naar buiten.

Een 3D reiniging, zoals ik het graag noem, bestaat uit een fysieke reinigingskuur, bloesemtherapie en reikibehandeling. Deze drie-eenheid is een krachtige combinatie, waardoor jij en/of je dier weer fris het voorjaar tegemoet kunnen treden. Neem contact op voor de mogelijkheden. Gewoon doen!